top of page
Styrelsen_2023_HRK-3.jpg

Styrelsen 2023 

Hej det är vi som är styrelsen för Härnösands Ridklubb 2023. Förslag, motioner eller meddelandens skickas till:
styrelsen@harnosandsridklubb.se

På bild: Erika Vesterholm, Lillemor Andersson, Carola Pålsson, Caroline Frank, Andreas Hoff, Sofia Skoglund, Per Häggström , Marie-Louise Lunneborg, Marie Häggström & Charlotte Norén

Styrelsen för Härnösands Ridklubb, invald vid årsmöte 19/2 2023

​Ordförande t.o.m. februari 2024

Marie Häggström

Ledamöter t.o.m. februari 2025

Caroline Frank

Erika Vesterholm

Lillemor Andersson

Ledamöter t.o.m. februari 2024

Sofia Skoglund

Andreas Hoff

Carola Pålsson

 

Suppleanter t.o.m februari 2024

Per Häggström

Charlotte Norén

Marie-Louise Lunneborg

Valberedningen

Natalie Koch (ordförande), Jessica Ramén, Jesper Lagerhall

Revisorer

Mikael Hartelius, Bo Glas, Ingrid Nyström (revisorsuppleant)

Årsmöte 2023

Handlingar

Protokoll årsmöte HRK 2023

Dagordning årsmötet

Verksamhetsberättelse Härnösands ridklubb 2022

Verksamhetsplan Härnösands ridklubb 2023

Budget 2023

Motion inkommen till årsmötet

Svar från styrelsen på motionen
Revisionsberättelse 

Valberedningens förslag 
 

På årsmötet den 19e februari ska medlemmar väljas in till styrelsen. Valberedningsgruppen presenterar sina förslag nedan.

Härnösands Ridklubb, Valberedningens förslag:

Årsmöte 2023-02-19

Enligt stadgarna ska vid årsmöte väljas en:

1) Styrelse som består av 1 ordförande, 6 ledamöter samt 2–4 suppleanter

2) Revisionsorganisation som består av 2 revisorer och en revisorssuppleant

3) Valberedning som består av 1 ordförande och 2 ledamöter

 

Styrelsens nuvarande sammansättning och förändringar inför årsmötet:

Frida Hartelius ordförande vald tom feb 2024 avgår

Andreas Hoff, ledamot vald tom feb 2024, ett år kvar av mandatperiod

Sofia Skoglund, ledamot vald tom feb 2024, ett år kvar av mandatperiod

Liselott Häggblad Thunberg, ledamot vald tom feb 2024, avgår

Caroline Frank, ledamot vald till feb 2023 mandatperiod slut

Jesper Häggström, ledamot till feb 2023, mandatperiod slut

Erika Vesterholm, ledamot till feb 2023, mandatperiod slut

Kalle Gradin, suppleant till feb 2023, mandatperiod slut

Max Koch suppleant till feb 2023, mandatperiod slut

Per Häggström, suppleant till feb 2023, mandatperiod slut

 

Valberedningens förslag inför val till styrelsen:

Marie Häggström föreslås för fyllnadsval till ordförande till feb 2024

Lillemor Andersson föreslås som val till ledamot till feb 2025

Carola Pålsson föreslås för fyllnadsval till ledamot till feb 2024

Caroline Frank föreslås för omval till ledamot till feb 2025

Erika Vesterholm föreslås för omval till ledamot till feb 2025

Per Häggström föreslås för omval till suppleant till feb 2024

Charlotte Norén föreslås för val till suppleant till feb 2024

 

Valberedningens förslag inför val till revisionsorganisation:

Mikael Hartelius

Bosse Glas, revisor

Ingrid Nyström, revisorssuppleant

 

Inkomna nomineringar inför val till valberedning: 0

 

Valberedningen lämnar inte egna förslag på valberedning, men tar emot nomineringar till de

bottom of page