top of page
Styrelsemedlemmar 2024

Styrelsen 2024 

Hej det är vi som är styrelsen för Härnösands Ridklubb 2024. Förslag, motioner eller meddelandens skickas till:
styrelsen@harnosandsridklubb.se

Från vänster: Lillemor  Andersson, ledamot, Charlotte Norén, ledamot, Kim Lundberg, ledamot, Tina Rellos, ledamot. Sara Lindberg, suppleant, Caroline Frank, ordförande, Marie-Louise Lunneborg, kassör, Karin Silversten, ledamot, Erika Vesterholm, sekreterare och Carola Pålsson, suppleant. 

Styrelsen för Härnösands Ridklubb, invald vid årsmöte 19/2 2024

​Ordförande t.o.m. februari 2026

Caroline Frank

Ledamöter t.o.m. februari 2025

Karin Silversten

Erika Vesterholm

Lillemor Andersson

Ledamöter t.o.m. februari 2026

Marie-Louise Lunneborg

Charlotte Norén

Tina Rellos

Kim Lundberg, (USEK:s representant)

 

Suppleanter t.o.m februari 2025

Sara Lindberg

Carola Pålsson

Valberedningen

Natalia Sjöberg, Marie Törnebrink, Johanna Norberg

Revisorer

Mikael Hartelius, Bo Glas, Ingrid Nyström (revisorsuppleant)

Årsmöte 2024

Handlingar

Årsmötesprotokoll 

Dagordning årsmötet

Verksamhetsberättelse Härnösands ridklubb 2023

Verksamhetsplan Härnösands ridklubb 2024

Budget 2024

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag 2024
 

På årsmötet den 25 februari ska medlemmar väljas in till styrelsen.

Valberedningsgruppen presenterar sina förslag nedan.

Härnösands Ridklubb, Valberedningens förslag:

Årsmöte 2024-02-25

Enligt stadgarna ska vid årsmöte väljas en:

1) Styrelse som består av 1 ordförande, 6 ledamöter samt 2–4 suppleanter

2) Revisionsorganisation som består av 2 revisorer och en revisorssuppleant

3) Valberedning som består av 1 ordförande och 2 ledamöter.

Ledamöter valda till och med februari 2025

(ett år kvar av mandatperioden):

Lillemor Andersson

Erika Vesterholm

 

Valberedningen föreslår följande som ordförande:

Caroline Frank till februari 2026.

Till fyllnadsval föreslår valberedningen:

Karin Silversten till februari 2025.

Som ledamöter till 2026 förslår valberedningen följande:

Marie-Louise Lunneborg

Charlotte Norén

Tina Rellos

Som suppleanter till februari 2025 föreslår valberedningen följande:

Sara Lindberg

Carola Pålsson

Revisorer:

Mikael Hartelius

Bosse Glas

Revisorsuppleant:

Ingrid Nyström

bottom of page