top of page

Säker med häst

Säkerhet är en grundbult i allt vi gör. Bra rutiner baserade på hästens behov är grunden för att hästen ska bli trygg, och hästar och ryttare ska bli säkrare tillsammans.

Hästens behov – vårt ansvar
Det är mycket som påverkar hur hästen mår. Behovet att tillhöra en flock, daglig utevistelse, motion och det faktum att hästen är skapt för att äta ofta är sådant som vi människor har till uppgift att respektera och tillgodose i tamhästens vardag. Kunskap om hur du tar hand om en häst på bästa sätt är minst lika viktigt som att lära dig sitta rätt i sadeln. Hur du hanterar hästen från marken är många gånger en fingervisning om hur skicklig du är på att rida eller köra.

2022-03-09 15_57_49.jpg

Inne i stallet

En välutbildad häst med bra temperament är en bra säkerhetsfaktor, både vid
hantering och ridning. Häste
n bör kunna stå stilla under rykt och hantering samt när du sitter upp. 

 

Hantering steg för steg
Ta hästen i spiltan/box

 • Gör hästen uppmärksam på att du kommer in i spiltan eller i boxen och locka fram hästen till boxdörren.

 • Gå in i spiltan och lossa på grimskaftet. Vänd dig utåt igen med handen på hästens grimma och ta med hästen mot stallgången. Fäst hästen på båda sidor av grimman med grimskaften som sitter på spiltan. 

 • I box sätter du på grimman när du står mellan hästen och boxdörren.

 • Koppla grimskaftet i grimman.

 • Bind upp eller ta ut hästen till uppbindningsplats, (någon av spolspiltorna)

 

Släpp hästen i spiltan/boxen

 • Gå in helt med hästen i boxen och vänd den så att du står mellan dörren och hästen.

 • I spiltan går du in helt med hästen och vänder därefter ut mot stallgången igen. Precis som du gjorde när du tog hästen innan ridlektionen. Fäst grimman med grimskaften på båda sidor. 


Uppbindning

 • Vid all hantering eller skötsel ska hästen stå uppbunden eller hållas av annan person. i spiltan.

 • Hästen ska alltid skötas på skötselplatsen eller i spilta. 

 • Grimskaft från två håll används som uppbindning.

 • Hästar med utrustning (sele eller sadel) ska alltid vara uppbundna under uppsikt.

Stå upp när du sköter hästen
”En sittande hästskötare blir snart en liggande hästskötare” säger ett gammalt
ordspråk … När du sköter hästens ben, stå med raka ben eller sitt på huk, (stå
aldrig på knä) och iaktta hästen i ögonvrån för att snabbt kunna förflytta dig.

 

Skötsel av hästens bakdel
Stå vid sidan och nära hästen (då får en hästspark minst kraft) när du sköter hästens
bakdel och svans. Är hästen osäker, ställ en bal mellan dig och hästen eller
ha om möjligt en vägg emellan.


Täcke av

 • Börja bakifrån med att lossa bensnören på de täcken som är utrustade med sådana.

 • Fortsätt med att lossa bukgjordarna.

 • Avsluta alltid med bogspännena, då dessa ser till att täcket ligger på plats och inte glider av.

Täcke på

 • Börja alltid med bogspännena.

 • Fortsätt med bukgjordarna.

 • Avsluta med bensnörena.

 • Tänk på att inte ”kasta” på täcket. Hästen kan bli skrämd. Samla istället ihoptäcket och lägg det lugnt över hästens rygg/manke.

Leda häst/häst vid hand
De flesta hästar leds flera gånger per dag. Oavsett om det görs med grimma, träns
eller annat huvudlag gäller det att hantera hästen på ett säkert sätt för både hästens
och vår skull. Även minsta lilla ponny kan bli stark att hålla i när den leds.
Vid besiktning av häst inför tävling, utställning, premiering eller på veterinärklinik
ska hästen visas i huvudlag med bett.


I stallmiljön leds hästen i regel med grimma och grimskaft till och från hagen
eller inne i stallet samt vid lastning i transport. Led aldrig hästen genom att hålla i grimman. Då kan den lätt slita sig från dig om den blir rädd för något! Med andra ord, grimskaft ska användas. Se även till att grimskaftet är tillräckligt långt, cirka två meter. Linda aldrig grimskaftet runt handen och använd handskar. Led aldrig mer än en häst!


Om hästen är väldigt pigg eller stark, kan en kedja av metall som kopplas ihop
med grimskaftet, vara bra. Kedjan läggs antingen under käken eller över nosryggen
och fästs i grimmans motsatta sidostycke.

 

Utsläpp i hagen/lösdriften
Är du under 15 år så ska du ha en vuxen med dig, Öppna och stäng den första grinden innan du öppnar den andra. Gå in med hästen i lösdriften. Vänd mot staketet innan hästen släpps lös. Handlar det om att släppa flera hästar så ta en och en. Det får bara var en häst i utsläppsslussen åt gången. 

 

TÄNK PÅ ATT ALLTID HA HJÄLM NÄR DU LEDER HÄSTEN!

Hästens utrustning ska rengöras varje dag efter användning. Då får du en bra
kontroll på att allt är helt.

 

Sadeln
Sadeln är anpassad till respektive häst. Dressyrsadlar med kort gjord och långa stroppar bör alltid spännas när du står på marken.


Stigbyglar
Säkerhetsstigbyglar finns av olika konstruktion. Det är bra om stigbyglarna har rätt storlek, det vill säga att stigbygelplattans innermått är cirka två centimeter större än skosulans bredaste del med foten rätt placerad i stigbygeln. Dra alltid upp stigbyglarna på stiglädren när du inte rider. Går inte det så ska stigbyglarna läggas i kors framför sadeln.


Sadling

 • Visitera hästen och känn efter i sadelgjordsstaden innan du sadlar.

 • Se till att hästen märker att du kommer med sadeln.

 • Sadla lugnt. Släpp ner sadelgjorden försiktigt så att den inte slår emot hästen.

 • Dra inte åt gjorden för hårt på en gång, bara så pass mycket att sadeln säkert ligger still på hästen.

 • Håll uppsikt på hästen för att se hur hästen reagerar när du sadlar.

 • Kontrollera sadelgjorden och spänn den innan du sitter upp.

 

Träns
Till varje häst finns ett rätt tillpassat träns. Att spänna nosremmen hårdare än att du får in två fingrar emellan är inte tillåtet.


Hjälptyglar
I hästens grundutrustning kan det ingå en rätt avpassad martingal med löpande
ringar. Använd aldrig hjälptyglar om inte din ridlärare sagt att det är okej, då dessa vid felaktig användning kan orsaka mer skada än vad de gör nytta. När du använder martingal ska det finnas så kallade flugor, stoppar på tyglarna så att martingalens ringar inte fastnar i spännena vid bettet på tyglarna.

 

Att tränsa

 • En häst som går lös i en box ska bindas upp, innan den sadlas. En häst som står uppbunden i spilta eller skötplats ska sadlas, innan den tränsas.

 • Börja alltid med att lägga tyglarna över hästens hals.

 • Ta loss grimman och spänn den runt hästens hals så att hästen inte kan smita under tränsning.

 • Kontrollera att man och pannlugg ligger rätt och inte kan orsaka skav.

 • Ta av grimman när allt är klart och häng den på kroken till spiltan.

Tränsa av

 • Ta ner tyglarna från hästens hals och håll dem med höger hand.

 • Knäpp loss nosgrimman.

 • Knäpp loss käkremmen.

 • Sätt höger hand på nackstycket och vänster hand runt nosryggen.

 • För att avlägsna tränset, lyft nackstycket över hästens öron och låt bettet glida ut ur hästens mun. Obs! Det är viktigt att man håller kvar runt nosryggen tills hästen själv släpper bettet.

 

Kontroll innan ridning
Innan hästen tas ut ur stallet ska följande kontrolleras:

 • Att sadeln ligger korrekt.

 • Att huvudlaget är rätt avpassat.

 • Att alla stroppar sitter i respektive söljor.

 • Att inga sömmar är trasiga på utrustningen.

 • Att stigbyglarna är av lagom storlek (ett finger ska få plats på vardera sidan av stöveln när du har foten i stigbygeln).

 • Att stigbygeln är utrustad med en fotplatta för att försvåra att du halkar ur den.

 • Att stiglädren är hela och i bra kondition.

 

Benskydd (damasker) – lindor
Bandage kan man ha som skydd och stöd, eller för att hästen ska vara snygg vid
till exempel träning. Bandaget består av underlägg så kallad padd och linda, eller
enbart linda. Lindan ska alltid lindas bakåt på benets utsida. Remmar på benskydd/damasker ska sitta på benets utsida och vara riktade bakåt.

 

Halt underlag 
På våra hästar sätts brodd när underlaget är halt, som under vintern på snö och is. Om du ser att en brodd lossnat så meddela personal eller stallvärd.

Din utrustning

Klädsel
Vid ridning ska du undvika bylsiga jackor och halsdukar. Även sommartid ska
ryttarens axlar vara täckta. Rid inte i enbart linne. Om du trillar av kan du skrapa
axlarna och armarna. Tröjor bör inte vara försedda med kapuschong/huva då den kan fastna. Var också försiktig med långa halsdukar. Använd gärna handskar vid ridning, longering, tömkörning och lastning.

 

Kläder på och av
Ta aldrig på eller av kläder när du sitter till häst. Be din ridlärare om hjälp. Om det i ett speciellt sammanhang anses säkerhetsmässigt bättre att rätta klädseln uppsutten bör en hästkunnig person hålla hästen.
Kläder ska inte läggas på manegesargen utan hängas upp på avsedd plats. Sitt alltid av om du behöver dra kläderna över huvudet.


Hjälm
Svenska Ridsportförbundet har beslutat att hjälm ska bäras vid uppsutten ridning och körning inom förbundets verksamhet. En bra ridhjälm ska passa exakt.
Ridhjälm faller in under lagen om personlig skyddsutrustning och ska vara CE-märkt och ha testats med en godkänd EU-standard. Så här säger lagtexten om personlig skyddsutrustning:
”Varje utrustning avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälsorisker.”
Det är svårt att ge någon exakt rekommendation om hjälmens livslängd, eftersom det beror på vad den har utsatts för och hur frekvent den använts.
Om hjälmen har varit utsatt för yttre våld – köp alltid en ny!

Så använder du ridhjälmen på rätt sätt (Texten hämtad från Folksam)

 • För att uppnå maximal skyddsförmåga, välj rätt storlek så att den täcker huvudet ordentligt och upplevs som skön.

 • Hjälmen ska sitta så att den täcker pannan, bakhuvud och hjässa. Den får integlida ner i nacken.

 • Innan du börjar använda hjälmen justera eventuellt nackvred och remmar.

 • Remmarna ska dras så att de kommer fritt från öronen.

 • Hakbandet är lagom spänt om du får in ett finger mellan bandet och hakan.

 • Det är viktigt att hjälmen sitter stadigt. Var noggrann med att spänna hakbandet så att ridhjälmen sitter stadigt på plats.

 • Enligt Svenska Ridsportförbundet ska hjälm bäras vid all uppsutten ridning och körning inom förbundets verksamhet.

 • Använd hjälmen även vid andra aktiviteter som till exempel longering och vid andra tillfällen när du inte sitter på hästen.

Varför ska du använda ridhjälm?
Ridhjälmen ger ett bra skydd för allvarliga huvudskador. Även lätta slag och stötar
kan ge hjärnskakningar. Skador på hjärnan kan ge livslånga besvär!

Skor med klack
Att ha rätt skor på sig är lika viktigt som att använda hjälm. För både bekvämligheten och säkerheten ska du använda ridstövlar eller ridkängor med klack.
Ridstövlar ger ett bra skydd för både fötter och ben. Har du klack på skorna försvårar det foten att åker igenom en stigbygel av rätt storlek. Stövlar och skor bör ha en tunnare, normalt räfflad sula med normal bredd. Undvik kängor eller stövlar med snörning som kan fastna i sadeln om du faller av från hästen. Sporrar används bara vid ridning och bör tas av när du är på marken och hanterar
hästar. Observera också när det råder sporrförbud. Det anges på whiteboardtavlan i stallgången. 

 

Vid arbete och hästskötsel i stallet rekommenderas grövre skor, eventuellt med stålhätta, och långbyxor och skjorta med långa ärmar (inte shorts och sandaler).
 

Skyddsväst
Skyddsvästen är gjord av cirka 2 centimeter tjocka, hårda polyesterplattor.
Framstycket täcker nyckelbenen, bröstkorgen och slutar 2–3 centimeter under
nedersta revbenet. Bakstycket skyddar från atlaskotan ner till svanskotan.
Skyddsvästen ska vara CE-märkt. Skyddsvästen lindrar om ryttaren faller av sin
häst genom att fördela trycket på en större yta av överkroppen, samma sak gäller
om ryttaren skulle bli sparkad eller översprungen av hästen. Skyddsväst kan användas oavsett om man är lektions- eller tävlingsryttare. Västen får inte vara för stor. Ska du tävla i fälttävlan är det ett krav enligt tävlingsreglementet (TR) att använda godkänd skyddsväst lägst Nivå 3.


Juniorer och ponnyryttare som tävlar i hoppning ska ha skyddsväst under all
ridning på tävlingsplatsen.

 

Mobiltelefon
Ryttare som rider ut i terrängen kan med tanke på säkerheten gärna ta med sig
mobiltelefonen. Den kan vara bra om det uppstår en nödsituation. Att prata i mobilen tar bort fokus från ridningen och hästen. Inget sms är så viktigt att det får äventyra din eller hästens säkerhet.

I stallet lägger vi bort mobilerna och fokuserar på hästen. Du får heller inte filma eller fota andra utan att fråga om lov. Om du vill ha film eller foto från din ridlektion måste du kolla av med övriga i gruppen så att alla tycker det är okej innan. Kolla även med din ridlärare. 

Tuggummi
Ryttare ska inte tugga tuggummi under ridningen eller annan hästhantering. Det finns en kvävningsrisk om hästen gör något oförutsett eller kanske bara snubblar till.


Smycken/piercing
Smycken som piercing, örhängen och ringar bör inte användas vid ridning. De utgör en olycksrisk för det är lätt att fastna i hästens utrustning. (All piercing är förbjudet vid yrkesutbildning och yrkesprov med hästar.)


Uppsatt hår
Vid ridning och hästhantering bör långt hår vara uppsatt eller ihopsamlat under en huvudbonad. En lång hästsvans eller fläta kan fastna i utrustning och vid hantering av hästen.


Ringar/skadade fingrar
Att ha ringar på fingrarna när man hanterar hästens hovar innebär en risk eftersom sömnitarna kan fastna och ge skador på fingrarna. Ännu allvarligare skador uppkommer då man har fingrarna i bettringarna eller i metallringarna på grimman när man leder eller håller i hästen.

 

Tyglarna ska ligga på hästens hals. När du drar ner stigbyglarna, justerar längden på stiglädren och spänner sadelgjorden, ska du alltid ha tyglarna i vänster hand. Att sitta upp från pall kräver att pallen är stabil och står stadigt, tyglarna hålls på samma sätt i vänster hand. Vid avsittning ska du ta tyglarna i vänsterhand, lyfta höger ben över hästens kors och lossa vänster fot ur stigbygeln. Släpp båda stigbyglarna, glid ner på marken och landa med mjukt böjda knän. Du får aldrig sitta upp inne i stallet.


Avpassa stigläder

Du bör lära dig att avpassa stiglädrets längd med foten kvar i stigbygeln om längden behöver justeras. Alla hästar ska stå still tills ryttaren ordnat sin utrustning och du ger hästenhjälper för att gå fram.


Uppdragna stigbyglar
Så snart du suttit av ska stigbyglarna dras upp eller läggas i kors framför sadeln.
Det hindrar hästen från att fastna i stigbygeln om den försöker klia sig med en
bakhov eller slänger med huvudet mot sadeln.

Inne i stallet
Sköta hästen
Hästens utrustning
Uppsittning och avsittnin
Din utrustning
bottom of page