top of page
Ridbana

Boka Ridbana eller Utestall

På Härnösand Hästsport Arena finns tre ridbanor med fibersand, A-hallen (30*70), B-hallen (24*42) (oisolerat) och utebanan (50*80). För att få nyttja banorna under ledig tid krävs anläggningskort. Som medlem har du möjlighet att nyttja en bana mot ridbaneavgift. 

Mindre_2022 Paynride_-134.jpg

Vill du boka Ridbana?

För att boka en bana skickar du mejl till ridskolan@harnosandsridklubb.se med följande information:

 • vilket datum du önskar boka

 • vilken bana du önskar boka

 • vilken tid du önskar boka

 • om du önskar halvboka (endast dressyr)
   

Bokningar behöver vara oss tillhanda senast kl 12:00 dagen innan för att kunna godkännas. För lördag - måndagar gäller senast fredag kl 12:00. Vi har öppet för privata bokningar en månad framåt.

Ridklubbens aktiviteter har företräde till banorna.


- Ridklubben bokar alltid en bana vid aktivitet, men kan byta vid behov.
- Max 8h/helgdag mellan 08.00-20.00 kan bli uppbokad. Före 8.00 och efter 20.00 är tillgängligt för bokning oavsett om tiden där emellan är fullbokad. Undantag gäller för tävlingar/speciella arrangemang.
- Bokningsbara tider i A-hallen söndagar före 11:00 och efter 16:00.
- Under vardag tas hänsyn till hur mycket tid som redan är uppbokad.
- Ekipage på bokad tid som inte har anläggningskort ska betala en ridbaneavgift om 105kr/tillfälle. Detta är utöver bokningsavgiften.

- Avbokning senare än 24h innan bokningar debiteras fullt.
- Heldag eller helhelg ska avbokas minst 7 dagar innan.

 

För dig som vill longera eller tömköra

 • Är du välkommen att göra detta i B-hallen alla dagar samt på utebanan. Försök att röra på dig och inte stå på samma ställe hela tiden för att spara på underlaget. 

 • Du behöver träns och utrusning anpassad för ändamålet samt hjälm.
   

För dig som vill löshoppa

 • Om du vill löshoppa din häst behöver du boka B-hallen, skicka mejl till ridskolan för att boka.
   

För dig som vill rida för egen tränare

 • Ska du rida för en tränare måste banan bokas, halvbokning kan användas vid dressyrträning.

 • Tränaren ska inneha F-skattsedel som ska visas upp/skickas in tillsammans med bokningsförfrågan. Den som bokar har ansvar för att F-skattsedel lämnas in i god tid innan aktiviteten, missköts detta kommer din bokning nekas nästa gång.

 • Som tränare räknas medhjälpare som tar betalt.


​För dig som vill rida med hörlurar

 • Hörlurar får endast användas vid tränarledd lektion, halvbokad eller helbokad tid.


För dig som vill rida med digitala hjälpmedel för träning

 • Om du vill rida för din tränare med digitala hjälpmedel som "Ridesum" eller liknande ska ridhuset som minst halvbokas.  Detta eftersom det är samma princip som för en lärarledd lektion med en lärare på plats. Det behöver oftast stå en person på banan och filma personen som rider. Det är dessutom svårare att hålla kontakt mellan filmare/ryttare/tränare och andra ekipage jämför med en vanlig lektion där tränaren finns på banan.
   

Gruppträning med en extern tränare

 •  Gruppträning är när tre eller fler ekipage rider för en tränare, i grupp eller efter varandra. 

 • Kan endast bokas av HRKs medlemmar och ska främst rikta sig till klubbens medlemmar.

 • Tränaren fakturerar ridklubben och skickar in fakturaunderlag och deltagarlista, ridklubben fakturerar deltagarna.

 • Deltagare på bokad tid som inte har anläggningskort ska betala en ridbaneavgift om 100kr/tillfälle. Detta är utöver boknings- och träningsavgiften.

 • Arrangerande medlem ansvarar för att ovanstående sköts och att övriga boknings - och ridhusregler följs.

 • Bokningsförfrågan kan nekas då: regler för bokning inte följs, aktiviteten anses vara konkurrerande verksamhet, aktiviteten krockar med klubbens verksamhet.

Ange i bokningsförfrågan om det rör sig om en gruppträning!

​​

Det är inte tillåtet att släppa sin häst lös i ridhusen då det förstör underlaget. 

​OBS! Det är förbjudet att parkera sin bil nere vid utebanan. Parkering sker alltid på hänvisad plats. Vägen ner till utebanan ska lämnas fri, då behovs av ambulans kan uppstå.

Vill du boka Utestall?

Utestallet på Härnösand Hästsport Arena ligger på baksidan av B-hallen. Det finns sex boxar i utestallet. Stallet får inte beträdas utan bokning eller kontakt med personal.

Om du vill hyra en box mejlar du till ridskolan@harnosandsridklubb.se med namn och vilken dag du vill hyra.

Kostnad för dagshyra:

200 kronor (en spånbal ingår) och skickas med faktura via minridskola.se. Boxen ska mockas noggrant innan du lämnar anläggningen. Ej mockad box debiteras 500 kronor.

Kostnad för dygnshyra:

250 kr (en spånbal ingår) och skickas med faktura via minridskola.se. Boxen ska mockas noggrant innan du lämnar anläggningen. Ej mockad box debiteras 500 kronor.

Kostnad för att nyttja stallgång
110kr/gång. Städa efter dig innan du lämnar anläggningen. Ej städat debiteras 500 kr.

Personalen öppnar stallet till dig när du kommer, därför är det viktigt att du meddelar oss vid din bokning när du avser komma. 

Prislista

Bokning

A-hallen 1 timme: (medlem/ej medlem)

305 kr / 555 kr

B-hallen 1 timme: (medlem/ej medlem)

195 kr / 390 kr 

Utebana hoppdel 1 timme: (medlem/ej medlem)

170 kr / 555 kr

Utebana dressyrdel 1 timme: (medlem/ej medlem)

115 kr / 225 kr

Ridbaneavgift 


Ridbaneavgift kan nyttjas av medlemmar i föreningen som vill komma till anläggningen och rida enstaka tillfällen och betala per gång under arenans öppettider.
Du mejlar till ridskolan innan du avser komma in och rida med din häst. Faktura skickas i efterhand.

Ridbaneavgift medlem HRK:
110 kr/gång/häst

Ridbaneavgift Ej medlem HRK:
Ekipage som vill delta på någon av våra medlemmars bokning betalar ridbaneavgift 160 kr/ tillfälle.

Detta faktureras den medlem som bokat bana. Den medlem som bokar bana ansvarar för att i sin bokning ange om något ekipage som inte är medlem i föreningen ska rida på deras bokning. ???

Anläggningskort (för medlemmar)

Anläggningsavgift år (kalenderår): 2895 kr/häst

Halvår (jan-jun, jul-dec): 1740 kr/häst

Månad: 350 kr/häst 

Sommarmånader (juni-augusti): 885 kr/häst

50 % rabatt på anläggningsavgiften för häst 2, 3 o.s.v.

Utstall
Prislista boka
bottom of page