Hoppa till sidans innehåll

Tränarpolicy


Riktlinjer träningssamordnare

Härnösands Ridklubb ger möjlighet för medlemmar som tävlar för föreningen  att på vissa helger träna i för externa, så kallade månadstränare inom olika discipliner. Med månadstränare avses tränare som av HRK anlitas månadsvis under terminerna och där viss subventionering av hallhyra ges till medlemmar som tävlar för föreningen. Ridskoleekipage får delta om ridskolechef godkänner detta.

Månadsträning får ske på bokad bana maximalt fem helger/tränare under vårterminen och max fyra helger/tränare under höstterminen.  Utomhusbokning kan ske vid fler tillfällen om så önskas och då efter dialog med ridskolechef eftersom ridskoleverksamheten har högsta prioritet.

Detta dokuments syfte är att förtydliga vilka mandat, ansvar och förutsättningar som finns för samordning av månadstränare på HRK.

Krav för HRK: s månadstränare och samordnare

För att månadsträning ska arrangeras i HRK:s regi skall följande villkor vara uppfyllda;

-          en utsedd namngiven träningssamordnare som fullföljer uppdragsbeskrivningen

-          en av styrelsen godkänd tränare som har F-skattsedel

-          månadsträning som över året (som lägst) bär sig själv ekonomiskt

-          8-10 deltagare

Val av månadstränare

Val av månadstränare görs utifrån medlemmars önskemål och efterfrågan, och beslutas slutligen av styrelsen. HRK kan som mest ha tre månadstränare per år, men utöver detta kan också annan träning arrangeras. Observera att det endast går att träna för extern instruktör/tränare om instruktören/tränaren har F-skattsedel.

Uppdragsbeskrivning

Träningssamordnaren ansvarar för följande: 

- att marknadsföra tränaren och vara ansvarig för ev. träningskontrakt

- att i samråd med ridskolechefen boka anläggningen

- att ta emot anmälningar och att göra och publicera listor med ridtider

- att boka ev. resor och boende, samt kommunicera med berörd tränare

- att göra en budget inför varje termin och delge denna till kassören

-  att löpande följa upp att aktiviteten ekonomiskt går ihop

- att se till att relevant bokföringsunderlag finns och att halvårsvis redovisa aktiviteten för styrelsen enligt nedanstående.

Redovisning

Härnösands Ridklubb skall redovisa all träning enligt god redovisningssed. Detta innebär att all träningsverksamhet skall gå att återfinna i klubbens ekonomiska redovisning. Vid träning/privatlektion på anläggningen skall redovisning kunna följas i bokslutet. Till anläggning hör utebana och ridhusen.

Träning/privatlektion på Härnösandsridklubbs anläggning ska redovisas på följande sätt:

Tränare eller samordnare gör innan träningen en deltagarlista som lämnas till ansvarig personal på arenan, som läggs ut på hemsidan och fakturerar deltagarna för träningen. Tränaren fakturerar Härnösands Ridklubb för sitt arbete med ett korrekt faktureringsunderlag.

Hallhyran subventioneras för medlemmar och klubbens tävlingsryttare.

A-hallen får helbokas med subventionering för hoppgrupper samt dressyrgrupper med > 2 ryttare.

Dressyrträning med 1-2 ridande/timma får subvention med halvbokat ridhus, detta för att inte utestänga övriga ryttare under för många timmar.

 

Uppdaterad: 27 JAN 2020 11:33 Skribent: Anna Johansson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Härnösands RK - Ridsport
Vangsta 142
87166 Härnösand

Kontakt:
Tel: 0761333389
E-post: ridskolan@harnosands...

Se all info