Hoppa till sidans innehåll

Funktionärer - ABC


Är du intresserad av att hjälpa till som funktionär under våra tävlingar? Vad roligt! Det är både kul och lärorikt att arbeta som funktionär, och det finns arbetsuppgifter för alla! Nedan finns beskrivningar av olika poster som behövs under en tävlingsdag. Inga förkunskaper krävs, alla kan göra allt! Vi hjälps åt och lär av varandra samtidigt som vi har kul ihop!

 

Banbyggare - hoppning

Designar och bygger hoppbanorna. Utbildad av SvRF, inhyrd funktionär.

Banchef - hoppning

Banchefen är banbyggarens högra hand. Banchefens uppgift är att samtala med banbyggaren och ta reda på vad som ska göras. Banchefen i sin tur fördelar ut uppgifterna till de övriga i banpersonalen. Som banchef är det bra om du kan leda andra människor, ha framförhållning och kunna på ett effektivt sätt ta itu med uppgifterna. Oftast är det ganska tidspressat, vid till exempel hinderhöjning eller ombyggnad, så det är bra om du har planerat upp arbetet så det går snabbt och smidigt.

Banpersonal

Står på tävlingsbanan, bygger upp rivna hinder och krattar vid behov. Höjer hinder och bygger om banan till nästa klass.
Var uppmärksam på var ekipagen befinner sig så du inte hamnar i vägen. Vid behov hjälper någon till att släppa in/ut från banan.

På dressyrtävlingar är banpersonalen ansvarig för banan, bla mockning och ombyggnation.

Cafépersonal

Planerar tillsammans i sin grupp vad som behövs, tex till dagens lunch. Ser till att allt är inhandlat och klart till tävlingsdagen. Förbered servering av mat, diskplock samt städning av cafeteria.

Domarsekreterare

Hoppning:  Sitter i domartornet och antecknar resultat vid varje hinder på speciella domarkort. Räknar samman antal fel på hinder, tidsfel och totalt antal fel för varje ritt.
Dressyr: Sitter bredvid domaren och antecknar kommentarer och poäng på protokoll för varje ekipage. Kallas skrivare.

Dressyrdomare

En eller flera dressyrdomare dömer och poängsätter ekipagets ritt. Utbildad av SvRF, inhyrd funktionär.

Framhoppningsansvarig m personal

Ser till att regler efterföljs och att det är ordning och reda. Hinder får inte höjas mer än aktuella klassens höjd, skritt på spåret. Håll koll på anhöriga så det inte står i vägen. Om hinder rivs ska du eller din personal vara behjälpliga. Håll koll på att det är rätt antal ryttare inne på framhoppningsbanan och att in – och utsläpp fungerar bra.

Funktionärsansvarig

Samlar alla funktionärer, hälsar välkommen, delar ut funktionärsvästar och prickar av så att alla har kommit. Kontrollerar att alla vet vad de ska göra och att de känner sig säkra med sitt uppdrag.

Hoppdomare

Hoppdomaren håller koll på att tävlingen går rätt till och är speaker för tävlingen. Utbildad av SvRF, inhyrd funktionär.

Insläpp/utsläpp - hoppning

Ha en uppdaterad startlista och en penna så du kan se till att det är rätt ekipage du släpper in.
Se till att nästa ryttare är beredd att gå in på banan, ibland ska det vara två ekipage inne på hoppbanan samtidigt.
Vid framhoppningen ska du se till att det är rätt antal inne. Kolla med tävlingsledaren om du är osäker på vad som gäller för just denna tävling.

Parkeringsansvarig

Du är den första kontakten som tävlingens deltagar har med HRK, därför har du som parkeringsansvarig och parkeringsvakt en jätteviktig roll att ge besökaren ett trevligt bemötande. Du ska vara på plats ca 1-2 tim före tävlingens start. Du visar var transporter och bilar ska parkera har ansvar över säkerheten på platsen. Se till att det finns skottkärra och grep på plats, samt ta undan när tävlingen är över.

Prisansvarig

Ser till att det finns rosetter och plaketter till tävling, bra om detta kontrolleras i god tid! Kan hjälpa prisutdelare att hålla i priserna vid utdelningen.

Prisutdelare

Samarbetar med prisansvarig så priserna är klara i god tid innan klassens slut. Delar ut pris till de placerade i klassen, rosetten hängs på hästen träns – helst på vänster sida. Ta ryttaren i hand och gratulera. Segertäcke läggs på innan ekipaget går in på prisutdelningen.

Protokollhämtare

Hämtar dressyrprotokoll vid domarkur efter avslutad ritt och lämnar till sekretariat. Om det är två banor som går samtidigt kan det vara bra att vara två. Ett av de viktigaste men enklaste uppdraget på dressyrtävling!

Resultatinmatning

I domartornet på hopptävling för du in resultatet i Equipe på datorn, om den elektroniska tidtagningen inte fungerar för du även in tiden som du får från tidtagaren.
Ibland på dressyrtävling har vi även inmatning i Equipe direkt från domarkuren för att kunna visa preliminära live resultat. Du använder en dator/surfplatta eller mobil och för in poängen manuellt.
Programmet Equipe är en webbaserat system där allt lagras i molnet. Ett enkelt och intuitivt system!

Sekretariatspersonal

Ni tar emot anmälningar och kollar vaccinationsintyg. Ni för in strykningar, efteranmälningar och skriver ut startlistor. Kolla med överdomare eller tävlingsledare om ni blir osäkra på vad som gäller, det kan vara bra att läsa på i TR om efteranmälningar och häst eller ryttarbyten. Vid dressyrtävling ansvarar man även för att kontrollräkna protokoll och lägga in resultatet i Equipe, därför kan det vara lämpligt att man som ny sitter med någon som kan Equipesystemet.
Meddela domare och speaker om eventuella förändringar. I sekretariatet behövs minst 2 personer.

Sjukvårdare

Det kan inträffa olyckor på tävlingar och därför måste föreningen alltid ha sjukvårdspersonal på plats på alla tävlingar. Det händer ofta att ryttare ramlar av och då kan de behöva kollas upp av någon sjukvårdsutbildad. Du behöver inte kunna något om hästar. Du ska kunna ge första hjälpen, bedöma situationen, avgöra vad som skall göras när olyckan är framme samt ta beslut om den skadade kan flyttas eller ambulans ska tillkallas. Ska även hjälpa till vid mindre skador. Utrusta dig med sjukvårdsväska och walkie-talkie som finns att hämta i sekretariatet. Inventera och se till att rätt utrustning finns på tävlingsplatsen tex filtar, avskärmningsmöjligheter till tävlingsbana/framhoppning.

Speaker

Speakern hälsar alla välkomna , talar om vad som pågår under tävlingen och försöker att få publiken engagerad och så insatt som möjligt. Speakern presenterar namn på den ryttare och häst som kommer in på banan. Speakern redogör resultatet på förgående ryttare och presenterar med jämna mellanrum ställningen i tävlingen. 

Säkerhetsansvarig

Huvudansvarig för säkerheten inom tävlingsområdet (kan vara tävlingsledaren). Ansvarar för avspärrningar mellan hästar och publik.

Tidtagaransvarig (utrustning)

Har ansvaret för att tidtagarutrustningen är hel och laddad. Ansvarar för att den ställs ut på rätt plats på banan samt är rätt inställd.

Tidtagare

Du sitter i domartornet bredvid domaren och tar tiden manuellt efter flaggaren på banan.

Trivselansvarig

Du som har denna post ansvarar för att tävlingsplatsen hålls städad och i propert skick. Kontrollera papperskorgar och toaletter. Prata med tävlande och publik om de är nöjda eller saknar något. Var lite på tårna och servera kaffe m fika till domare och ev sponsorer.

Tävlingsledare

Leder tävlingen tillsammans med överdomare, domare och banchef. Ser till att det är ordning, rent och snyggt under hela tävlingsdagen. Ser till att det finns funktionärer till alla poster. Ser över säkerheten på tävlingsplatsen. Stämmer av med funktionärerna under tävling och ser till att störningar åtgärdas. Svarar på frågor från funktionärer och deltagare och löser problem. Tävlingsledare behöver inte vara utbildad till detta men Mittsvenska RF erbjuder kurser för tävlingsledare som är bra att gå innan.

Uppstallning

Märker upp boxar med namnskyltar och sätter upp tydliga uppstallningslistor med övrig info till gästande ekipage om riktlinjer vid mockning/tömning av gästbox. Ser till att det finns kärra och grep. Tar emot och välkomnar gästande ekipage på tävlingsdagens morgon

Veterinärsekreterare

Fyller i protokoll och assisterar veterinären vid besiktning av hästar innan en tävlingsklass. Ha med dig papper och penna.

Överdomare

Överdomaren ser till att arrangören samt deltagare följer de regler som finns (TR). ÖD ansvarar för att tävlingsorganisationen fungerar och att tävlingsplatsen uppfyller de krav som finns.
Utbildad av SvRF, inhyrd funktionär.

Uppdaterad: 15 MAR 2017 16:37 Skribent: Kristina Kia Törnered
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Härnösands RK - Ridsport
Vangsta 142
87166 Härnösand

Kontakt:
Tel: 0761333389
E-post: ridskolan@harnosands...

Se all info