top of page
HRKVinter-13 (1).jpg

Välkommen till

Härnösands Ridklubb

 

Vi verkar i en av Sveriges modernaste arenor i hjärtat av Höga Kusten.


 

Förslag, motioner eller meddelandens skickas till:
styrelsen@harnosandsridklubb.se

 

Styrelsen, invald vid årsmöte 19/2 2022

Ordförande t.o.m. februari 2024

Frida Hartelius

 

Ledamöter t.o.m. februari 2024

Sofia Skoglund

Andreas Hoff

Liselott Häggblad Thunberg

 

Ledamöter t.o.m. februari 2023

Jesper Lagerhall

Erika Vesterholm

Caroline Frank

 

Suppleanter t.o.m februari 2023

Max Koch

Kalle Grandin

Per Häggström

 

Valberedningen

Marie Häggström (ordförande), Maria Hartelius, Marie-Louise Lunneborg

Revisorer

Birgitta Törnered, Bo Glas, Ingrid Nyström (revisorsuppleant)

PROTOKOLL

HRKVinter-13 (1).jpg

Välkommen till

 

Härnösands Ridklubb

Vi verkar i en av Sveriges modernaste arenor i hjärtat av Höga Kusten

bottom of page