top of page

Senaste nyheterna

Valberedningens förslag

På årsmötet den 19e februari ska medlemmar väljas in till styrelsen. Valberedningsgruppen presenterar sina förslag nedan.


 

Härnösands Ridklubb, Valberedningens förslag

Årsmöte 2023-02-19

Enligt stadgarna ska vid årsmöte väljas en:

1) Styrelse som består av 1 ordförande, 6 ledamöter samt 2–4 suppleanter

2) Revisionsorganisation som består av 2 revisorer och en revisorssuppleant

3) Valberedning som består av 1 ordförande och 2 ledamöter


Styrelsens nuvarande sammansättning och förändringar inför årsmötet

Frida Hartelius ordförande vald tom feb 2024 avgår

Andreas Hoff, ledamot vald tom feb 2024, ett år kvar av mandatperiod

Sofia Skoglund, ledamot vald tom feb 2024, ett år kvar av mandatperiod

Liselott Häggblad Thunberg, ledamot vald tom feb 2024, avgår


Caroline Frank, ledamot vald till feb 2023 mandatperiod slut

Jesper Häggström, ledamot till feb 2023, mandatperiod slut

Erika Vesterlund, ledamot till feb 2023, mandatperiod slut


Kalle Gradin, suppleant till feb 2023, mandatperiod slut

Max Koch suppleant till feb 2023, mandatperiod slut

Per Häggström, suppleant till feb 2023, mandatperiod slut


Valberedningens förslag inför val till styrelsen

Marie Häggström föreslås för fyllnadsval till ordförande till feb 2024

Lillemor Andersson föreslås som val till ledamot till feb 2025

Carola Pålsson föreslås för fyllnadsval till ledamot till feb 2024

Caroline Frank föreslås för omval till ledamot till feb 2025

Erika Vesterlund föreslås för omval till ledamot till feb 2025


Per Häggström föreslås för omval till suppleant till feb 2024

Charlotte Norén föreslås för val till suppleant till feb 2024


Valberedningens förslag inför val till revisionsorganisation

Mikael Hartelius

Bosse Glas, revisor

Ingrid Nyström, revisorssuppleant


Inkomna nomineringar inför val till valberedning: 0


Valberedningen lämnar inte egna förslag på valberedning, men tar emot nomineringar till denna.

コメント


bottom of page