top of page
HRKVinter-13 (1).jpg

Välkommen till

Härnösands Ridklubb

Vi verkar i en av Sveriges modernaste arenor i hjärtat av Höga Kusten
 

a649d024-03fe-4140-915e-242cf7fdc9ea.jfif
33fe14e9-c2de-4b3a-8649-7303252cb520.jfif
Mindre_2022 Paynride_-129 (1).jpg

På Härnösand Hästsport Arena finns tre ridbanor med fibersand, A-hallen (30*70), B-hallen (24*42) (oisolerat) och utebanan (50*80). För att få nyttja banorna under ledig tid krävs anläggningskort. Som medlem har du möjlighet att nyttja en bana mot ridbaneavgift. Läs mer under "Prislista" nedan.
 

Observera att ridklubbens verksamhet kan byta hall beroende på väder/kyla/aktivitet.

Måndag: Markarbete tillåtet i B-hallen
Tisdag: Hoppning tillåtet i B-hallen
Onsdag: Hoppning tillåtet i A-hallen, Tömkörning/longeringstid i B-hallen från 19:15 och resten av kvällen
Torsdag: Markarbete tillåtet i A-hallen
Fredag: Hoppning tillåtet i A-hallen
Lördag: Markarbete tillåtet i B-hallen
Söndag: Hoppning tillåtet i A-hallen

Hoppning tillåten på utebanan (hoppdelen) alla dagar då det är ledigt.

Under hopptillåten tid i A-hallen får ekipage nyttja max 2/3 av banan för att ge plats åt andra att rida/hoppa samtidigt.

Det är inte tillåtet att släppa sin häst lös i ridhusen då det förstör underlaget. 

- Tömkörning, longering och löshoppning är endast tillåtet i B-hallen. Utrustning ämnat för ändamålet samt hjälm ska användas.

 

OBS: Det är förbjudet att parkera sin bil nere vid utebanan. Parkering sker alltid på hänvisad plats. Vägen ner till utebanan ska lämnas fri, då behovs av ambulans kan uppstå.

Vill du boka någon av ridbanorna?

För att boka en bana skickar du mejl till ridskolan@harnosandsridklubb.se med följande information:

  • vilket datum du önskar boka

  • vilken bana du önskar boka

  • vilken tid du önskar boka

  • om du önskar halvboka (endast dressyr)
     

Bokningar behöver vara oss tillhanda senast kl 12:00 dagen innan för att kunna godkännas. För lördag - måndagar gäller senast fredag kl 12:00. Vi har öppet för privata bokningar en månad framåt.

Ridklubbens aktiviteter har företräde till banorna.
- Ridklubben bokar alltid en bana vid aktivitet, men kan byta vid behov.
- Max 8h/helgdag mellan 08.00-20.00 kan bli uppbokad. Före 8.00 och efter 20.00 är tillgängligt för bokning oavsett om tiden där emellan är fullbokad. Undantag gäller för tävlingar/speciella arrangemang.
- Bokningsbara tider i A-hallen söndagar före 11:00 och efter 16:00.
- Under vardag tas hänsyn till hur mycket tid som redan är uppbokad.
- Ekipage på bokad tid som inte har anläggningskort ska betala en ridbaneavgift om 100kr/tillfälle. Detta är utöver bokningsavgiften.

- Avbokning senare än 24h innan bokningar debiteras fullt.
- Heldag eller helhelg ska avbokas minst 7 dagar innan.

För dig som vill rida för egen tränare

- Ska du rida för en tränare måste banan bokas, halvbokning kan användas vid dressyrträning.
- Tränaren ska inneha F-skattsedel som ska visas upp/skickas in tillsammans med bokningsförfrågan. Den som bokar har ansvar för att F-skattsedel lämnas in i god tid innan aktiviteten, missköts detta kommer din bokning nekas nästa gång.
- Som tränare räknas medhjälpare som tar betalt.

För dig som vill rida med hörlurar

- Hörlurar får endast användas vid tränarledd lektion, halvbokad eller helbokad tid.

För dig som vill rida med digitala hjälpmedel för träning

- Om du vill rida för din tränare med digitala hjälpmedel som "Ridesum" eller liknande ska ridhuset som minst halvbokas. 
- Detta eftersom det är samma princip som för en lärarledd lektion med en lärare på plats. 
- Det behöver oftast stå en person på banan och filma personen som rider. Det är dessutom svårare att hålla kontakt mellan filmare/ryttare/tränare och andra ekipage jämför med en vanlig lektion där tränaren finns på banan.

Gruppträning med en extern tränare

- Gruppträning är när tre eller fler ekipage rider för en tränare, i grupp eller efter varandra. 
- Kan endast bokas av HRKs medlemmar och ska främst rikta sig till klubbens medlemmar.
- Tränaren fakturerar ridklubben och skickar in fakturaunderlag och deltagarlista, ridklubben fakturerar deltagarna.
- Deltagare på bokad tid som inte har anläggningskort ska betala en ridbaneavgift om 100kr/tillfälle. Detta är utöver boknings- och träningsavgiften.
- Arrangerande medlem ansvarar för att ovanstående sköts och att övriga boknings - och ridhusregler följs.
- Bokningsförfrågan kan nekas då: regler för bokning inte följs, aktiviteten anses vara konkurrerande verksamhet, aktiviteten krockar med klubbens verksamhet.
- Ange i bokningsförfrågan om det rör sig om en gruppträning!

HRKVinter-13 (1).jpg

Välkommen till

 

Härnösands Ridklubb

Vi verkar i en av Sveriges modernaste arenor i hjärtat av Höga Kusten

bottom of page